Stress

VÅGA BROMSA och ta hand om dig själv!

Getty Images

Enligt Försäkringskassans korta analys för psykisk ohälsa som utfördes 2016 så hade sjukskrivningar för reaktioner på svår stress ökat mest.

De vanligaste psykiatriska diagnoserna var olika typer av depressioner och ångestsyndrom, dessa stod för 95 procent av de startade sjukfallen med
psykiatrisk diagnos år 2015. Anpassningsstörningar och stressreaktioner var den allra vanligaste psykiatriska diagnosen och utgjorde 49 procent av
de startade sjukfallen med psykiatrisk diagnos år 2015. Dessa diagnoser var också de som ökade allra mest mellan 2010 och 2015, från 31 000
till 68 000. Det var en ökning med 119 procent som var ungefär lika stor för kvinnor som män, men betydligt fler i antal fall räknat för kvinnor. 


Orsakerna till den ökande sjukfrånvaron har studerats av både Försäkringskassan och andra. Slutsatsen är att det inte finns en enskild faktor
som kan förklara de senaste årens ökning. Det finns ett flertal olika faktorer som kan ligga bakom ökningen och som dessutom kan samverka med
varandra. En faktor där det i forskning är väl belagt att det finns ett samband med psykiatriska diagnoser och sjukfrånvaro är den psykosociala arbetsmiljön.
En tidigare rapport från Försäkringskassan, Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, visade att det är inom yrken som har den största negativa psykosociala arbetsmiljöbelastningen som risken för sjukfall med psykiatriska diagnoser är som störst.

Stress ocn Anpassningsstörning


Stress kan vara definierad som en upplevelse du har av obalans mellan de krav som ställs på dig och mellan de resurser du har tillgång till för att klara av dessa krav men det kan också vara att du förväntar dig mer från dig själv än vad du har i kapacitet att hantera. Det blir en anpassningsreaktion som på olika sätt påverkar kroppens system, ett av dessa system är ditt immunförsvar. Det viktiga är att du lär dig lyssna på din kropp och våga bromsa. Nedan har vi gjort en lista av ett flertal symptom så kan vara kroppens förmåga att både psykiskt och fysiskt varna dig att den stress du har i ditt liv är en fara för dig. En reaktion på långvarig stress under minst sex månader utan möjlighet till tillräcklig återhämtning benämns som utmattningssyndrom. Ofta kvarstår minskad uthållighet, långvarig stresskänslighet och påverkan på kognitiva funktioner. Dessa tre faktorer brukar försvåra arbetsåtergång.


Anpassningsstörning är en diagnos som fastställs av en svår livshändelse som blir en psykisk störning. Det innebär en fördjupad och förlängd reaktion än vad som normalt är förväntat. Vanliga utlösande livshändelser eller trauman kan t ex vara insjuknande i somatisk sjukdom, separationer, plötslig arbetslöshet eller patologiska sorgereaktioner. Det finns olika symptom på en anpassningsstörning där depression är vanligt, även ångest. Det kan förekomma uppförandestörning, där man bryter mot regler, normer eller förväntningar. Andra vanligt forekommande symptom är social isolering, där man man saknar band till vänner och bekanta som man känner samhörighet med eller kan anförtro sig åt. En annan symptom är självskadebeteende, vilket kan innebära att man gör illa sin kropp på något sätt, eller att man utsätter sig för något skadligt eller riskfyllt. Det brukar vara ett sätt att försöka hantera svåra känslor. Fysisk smärta kan upplevas lättare att stå ut med än känslomässig smärta.

 • Jag har ont i hela kroppen
 • Jag vaknar rädd varje dag
 • Jag är rädd för att prata om det
 • Min puls fladdrar konstant
 • Jag är helt slut
 • Jar är rädd att planera in för mycket
 • Det känns som jag springer och springer
 • Jag har svårt att prata med folk
 • Jag har svårt att vakna på morgonen
 • Jag har svårt att äta
 • Jag har ingen ork att borsta tänderna
 • Jag känner mig som extremt bakis dag efter dag
 • Jag orkar knappt stå upp
 • Jag mår dåligt av att se alla andra som mår bra
 • Jag kan inte umgås för jag orkar inte
 • Jag kan inte träffa kompisar för jag orkar inte
 • Jag kan inte vara närvarande för mina barn
 • Jag sover 4-6 timmar
 • Jag överanalyserar
 • Jag har konstant huvudvärk eller mirgrän
 • Jag mår ofta illa i samband med huvudvärk eller migrän
 • Jag äter inte lika mycket som jag brukar
 • Jag får panikångestattacker
 • Varje steg jag tar känns som jag ska ramla
 • Jag har ont i nacke och rygg
 • Jag har svårt att gå i trappor
 • Jag upplever dimmig syn
 • Jag hör sämre
 • Jag kan inte koncentrera mig
  • Jag får oförklarlig ångest
  • Jag vaknar med näsblod
  • Jag har börjat tappa håret
  • Jag är förkyld hela tiden
  • Jag har ryggskott
  • Jag har en obehagskänsla i kroppen
  • Jag får magsmärtor
  • Jag bara gråter för ingen orsak eller för jag mår almänt dåligt
  • Jag hyperventilerar
  • Samtliga av mina muskler blir stela
  • Det känns som jag håller på att försvinna
  • Jag har svårt att somna
  • Jag tappar mycket av mitt självförtroende
  • Jag försöker vara pigg
  • Jag hittar inte hem på grund av minnesförlust
  • Sociala medier känns påfrestande för mig
  • Allt är väldigt svart för mig
  • Jag känner mig värdelös
  • Jag vågar inte gå ut, vill inte att alla ska se mig så här
  • Jag känner inte igen mig själv
  • Jag finner ingen lycka i mina tidigare nöjen eller drivkrafter
  • Mitt hjärta slår oregelbundet
  • Mitt hjärtat börjar bulta
  • Jag får ingen luft
  • Jag glömmer bort enkla och snabba saker
  • Jag vaknar mitt i natten med känslan att jag har missat något
  • Jag gör klumpiga saker
  • Jag har fått bältros

  niclas.klein@halsans-trad.se

  Copyright © All Rights Reserved

  Södra Djurup 783

  268 68 Röstånga